[Rozmiar: 20485 bajtów]
wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼

 Do produkcji nie wszed³ ani pickup,ani Kombi,ani tym bardziej "maluch" z przednim napźdem.
W prawie 30-letniej historii O¶rodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Ma³olitraæowych w Bielsku by³o wiele interesuj±cych pomys³ów, lecz w wiźkszo¶ci nie wysz³y one poza fazź prototypu.

wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼
wejd¼