[Rozmiar: 20485 bajtów]
wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼
wejd¼ wejd¼ wejd¼ wejd¼

- Andrzej Maria Dzieræanowski,Fiat 126p na co dzień.Wyd. KAW,Warszawa 1983,ss. 144. Seria: Czar Czterech Kó³ek

- Andrzej Hajnos,Roman Podolak,Polski Fiat 126 Bis.Naprawa zespo³ów. Wyd. WKi£,Warszawa 1991,ss. 108. ISBN 83-206-0947-X

- Bogdan Jakubowski,Tadeusz Tomiczek,Polski Fiat 126p. Budowa,eksploatacja, naprawa. Wyd. 5, WKi£,Warszawa 1983,ss. 208.

- Zbigniew Klimecki,Roman Podolak,Jeædæź samochodem Polski Fiat 126p.Technika jazdy,obs³uga i usprawnienia. Wyd. 13,WKi£, Warszawa 1990,ss. 208. ISBN 83-206-0825-2

- Zbigniew Klimecki,Józef Zembowicz,Naprawa samochodów Polski Fiat 126p. Wyd. 16,WKi£,Warszawa 1994, ss. 255. ISBN 83-206-1068-0

- Aleksander Sowa,Fiat 126p. Ma³y wielki samochód. Wyd. Internetowe Wydawnictwo "Z³ote My¶li" – Netina,Gliwice 2007,ss. 179. ISBN 978-83-7582-550-3

- Stefan Szczeciński,Polski Fiat 126p.Modyfikacje i usprawnienia. Wyd. Czasopisma Wojskowe,Warszawa,ss. 32. Seria: Tajniki Techniki